Hiệp Khách Giang Hồ

Updated chap 0 - Next

Cập nhật: 2018-04-16 22:49:08
Xem: 7,006,791 lượt


Theo dõi truyện này

7.8/10 trong tổng số 1517 phiếu bầu.

Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Hàn Bảo Quân, một kẻ không có võ công nhưng lại có khinh công tuyệt đỉnh và tài bắt chước võ công của người khác dù chỉ nhìn qua một lần. Cùng với Đàm Hoa Liên, cháu gái của Kiếm Hoàng, họ bị cuốn vào bí mật của Phục Ma Hoa Linh Kiếm, 1 trong 6 kỳ vật của võ lâm .
Sắp xếp new

Danh sách chap

 1. Chap 544

 2. Chap 543

 3. Chap 542

 4. Chap 541

 5. Chap 540

 6. Chap 539

 7. Chap 538

 8. Chap 537

 9. Chap 536

 10. Chap 535

 11. Chap 534

 12. Chap 533

 13. Chap 532

 14. Chap 532

 15. Chap 531

 16. Chap 531

 17. Chap 530

 18. Chap 529

 19. Chap 528

 20. Chap 527

 21. Chap 526

 22. Chap 525

 23. Chap 524

 24. Chap 523

 25. Chap 522

 26. Chap 521

 27. Chap 520

 28. Chap 519

 29. Chap 518

 30. Chap 517

 31. Chap 516

 32. Chap 515

 33. Chap 514

 34. Chap 513

 35. Chap 512

 36. Chap 511

 37. Chap 510

 38. Chap 509

 39. Chap 508

 40. Chap 507

 41. Chap 506

 42. Chap 505

 43. Chap 504

 44. Chap 503

 45. Chap 502

 46. Chap 501

 47. Chap 500

 48. Chap 499

 49. Chap 498

 50. Chap 497

 51. Chap 496

 52. Chap 495

 53. Chap 494

 54. Chap 493

 55. Chap 492

 56. Chap 491

 57. Chap 490

 58. Chap 489

 59. Chap 488

 60. Chap 487

 61. Chap 486

 62. Chap 485

 63. Chap 484

 64. Chap 483

 65. Chap 482

 66. Chap 481

 67. Chap 480

 68. Chap 479

 69. Chap 478

 70. Chap 477

 71. Chap 476

 72. Chap 475

 73. Chap 474

 74. Chap 473

 75. Chap 472

 76. Chap 471

 77. Chap 470

 78. Chap 469

 79. Chap 468

 80. Chap 467

 81. Chap 466

 82. Chap 465

 83. Chap 464

 84. Chap 463

 85. Chap 462

 86. Chap 461

 87. Chap 460

 88. Chap 459

 89. Chap 458

 90. Chap 457

 91. Chap 456

 92. Chap 455

 93. Chap 455

 94. Chap 454

 95. Chap 453

 96. Chap 452

 97. Chap 451

 98. Chap 450

 99. Chap 449

 100. Chap 448

 101. Chap 447

 102. Chap 446

 103. Chap 445

 104. Chap 444

 105. Chap 443

 106. Chap 442

 107. Chap 441

 108. Chap 440

 109. Chap 439

 110. Chap 438

 111. Chap 437

 112. Chap 436

 113. Chap 435

 114. Chap 434

 115. Chap 433

 116. Chap 432

 117. Chap 431

 118. Chap 430

 119. Chap 429

 120. Chap 428

 121. Chap 427

 122. Chap 426

 123. Chap 425

 124. Chap 424

 125. Chap 423

 126. Chap 422

 127. Chap 421

 128. Chap 420

 129. Chap 419

 130. Chap 418

 131. Chap 417

 132. Chap 416

 133. Chap 415

 134. Chap 414

 135. Chap 413

 136. Chap 412

 137. Chap 411

 138. Chap 410

 139. Chap 409

 140. Chap 408

 141. Chap 407

 142. Chap 406

 143. Chap 405

 144. Chap 404

 145. Chap 403

 146. Chap 402

 147. Chap 401

 148. Chap 400

 149. Chap 399

 150. Chap 398

 151. Chap 397

 152. Chap 396

 153. Chap 395

 154. Chap 394

 155. Chap 393

 156. Chap 392

 157. Chap 391

 158. Chap 390

 159. Chap 389

 160. Chap 388

 161. Chap 387

 162. Chap 386

 163. Chap 385

 164. Chap 384

 165. Chap 383

 166. Chap 382

 167. Chap 381

 168. Chap 380

 169. Chap 379

 170. Chap 378

 171. Chap 377

 172. Chap 376

 173. Chap 375

 174. Chap 374

 175. Chap 373

 176. Chap 372

 177. Chap 371

 178. Chap 370

 179. Chap 369

 180. Chap 368

 181. Chap 367

 182. Chap 366

 183. Chap 365

 184. Chap 364

 185. Chap 363

 186. Chap 362

 187. Chap 361

 188. Chap 360

 189. Chap 359

 190. Chap 358

 191. Chap 357

 192. Chap 356

 193. Chap 355

 194. Chap 354

 195. Chap 353

 196. Chap 352

 197. Chap 351

 198. Chap 350

 199. Chap 349

 200. Chap 348

 201. Chap 347

 202. Chap 346

 203. Chap 345

 204. Chap 344

 205. Chap 343

 206. Chap 342

 207. Chap 341

 208. Chap 340

 209. Chap 339

 210. Chap 338

 211. Chap 337

 212. Chap 336

 213. Chap 335

 214. Chap 334

 215. Chap 333

 216. Chap 332

 217. Chap 331

 218. Chap 330

 219. Chap 329

 220. Chap 328

 221. Chap 327

 222. Chap 326

 223. Chap 325

 224. Chap 324

 225. Chap 323

 226. Chap 322

 227. Chap 321

 228. Chap 320

 229. Chap 319

 230. Chap 318

 231. Chap 317

 232. Chap 316

 233. Chap 315

 234. Chap 314

 235. Chap 313

 236. Chap 312

 237. Chap 311

 238. Chap 310

 239. Chap 309

 240. Chap 308

 241. Chap 307

 242. Chap 306

 243. Chap 305

 244. Chap 304

 245. Chap 303

 246. Chap 302

 247. Chap 301

 248. Chap 300

 249. Chap 299

 250. Chap 298

 251. Chap 297

 252. Chap 296

 253. Chap 295

 254. Chap 294

 255. Chap 293

 256. Chap 292

 257. Chap 291

 258. Chap 290

 259. Chap 289

 260. Chap 288

 261. Chap 287

 262. Chap 286

 263. Chap 285

 264. Chap 284

 265. Chap 283

 266. Chap 282

 267. Chap 281

 268. Chap 280

 269. Chap 279

 270. Chap 278

 271. Chap 277

 272. Chap 276

 273. Chap 275

 274. Chap 274

 275. Chap 273

 276. Chap 272

 277. Chap 271

 278. Chap 270

 279. Chap 269

 280. Chap 268

 281. Chap 267

 282. Chap 266

 283. Chap 265

 284. Chap 264

 285. Chap 263

 286. Chap 262

 287. Chap 261

 288. Chap 260

 289. Chap 259

 290. Chap 258

 291. Chap 257

 292. Chap 256

 293. Chap 255

 294. Chap 254

 295. Chap 253

 296. Chap 252

 297. Chap 251

 298. Chap 250

 299. Chap 249

 300. Chap 248

 301. Chap 247

 302. Chap 246

 303. Chap 245

 304. Chap 244

 305. Chap 243

 306. Chap 242

 307. Chap 241

 308. Chap 240

 309. Chap 239

 310. Chap 238

 311. Chap 237

 312. Chap 236

 313. Chap 235

 314. Chap 234

 315. Chap 233

 316. Chap 232

 317. Chap 231

 318. Chap 230

 319. Chap 229

 320. Chap 228

 321. Chap 227

 322. Chap 226

 323. Chap 225

 324. Chap 224

 325. Chap 223

 326. Chap 222

 327. Chap 221

 328. Chap 220

 329. Chap 219

 330. Chap 218

 331. Chap 217

 332. Chap 216

 333. Chap 215

 334. Chap 214

 335. Chap 213

 336. Chap 212

 337. Chap 211

 338. Chap 210

 339. Chap 209

 340. Chap 208

 341. Chap 207

 342. Chap 206

 343. Chap 205

 344. Chap 204

 345. Chap 203

 346. Chap 202

 347. Chap 201

 348. Chap 200

 349. Chap 199

 350. Chap 198

 351. Chap 197

 352. Chap 196

 353. Chap 195

 354. Chap 194

 355. Chap 193

 356. Chap 192

 357. Chap 191

 358. Chap 190

 359. Chap 189

 360. Chap 188

 361. Chap 187

 362. Chap 186

 363. Chap 185

 364. Chap 184

 365. Chap 183

 366. Chap 182

 367. Chap 181

 368. Chap 180

 369. Chap 179

 370. Chap 178

 371. Chap 177

 372. Chap 176

 373. Chap 175

 374. Chap 174

 375. Chap 173

 376. Chap 172

 377. Chap 171

 378. Chap 170

 379. Chap 169

 380. Chap 168

 381. Chap 167

 382. Chap 166

 383. Chap 165

 384. Chap 164

 385. Chap 163

 386. Chap 162

 387. Chap 161

 388. Chap 160

 389. Chap 159

 390. Chap 158

 391. Chap 157

 392. Chap 156

 393. Chap 155

 394. Chap 154

 395. Chap 153

 396. Chap 152-68554

 397. Chap 152-68555

 398. Chap 151-68552

 399. Chap 151-68553

 400. Chap 150

 401. Chap 149

 402. Chap 148

 403. Chap 147

 404. Chap 146

 405. Chap 145

 406. Chap 144

 407. Chap 143

 408. Chap 142

 409. Chap 141

 410. Chap 140

 411. Chap 139

 412. Chap 138

 413. Chap 137

 414. Chap 136

 415. Chap 135

 416. Chap 134

 417. Chap 133

 418. Chap 132

 419. Chap 131

 420. Chap 130

 421. Chap 129

 422. Chap 128

 423. Chap 127

 424. Chap 126

 425. Chap 125

 426. Chap 123

 427. Chap 122

 428. Chap 121

 429. Chap 120

 430. Chap 119

 431. Chap 118

 432. Chap 117

 433. Chap 116

 434. Chap 115

 435. Chap 114

 436. Chap 113

 437. Chap 112

 438. Chap 111

 439. Chap 110

 440. Chap 109

 441. Chap 108

 442. Chap 107

 443. Chap 106

 444. Chap 105

 445. Chap 104

 446. Chap 103

 447. Chap 102

 448. Chap 101

 449. Chap 100

 450. Chap 99

 451. Chap 98

 452. Chap 97

 453. Chap 96

 454. Chap 95

 455. Chap 94

 456. Chap 93

 457. Chap 92

 458. Chap 91

 459. Chap 90

 460. Chap 89

 461. Chap 88

 462. Chap 87

 463. Chap 86

 464. Chap 85

 465. Chap 84

 466. Chap 83

 467. Chap 82

 468. Chap 81

 469. Chap 80

 470. Chap 79

 471. Chap 78

 472. Chap 77

 473. Chap 76

 474. Chap 75

 475. Chap 74

 476. Chap 73

 477. Chap 72

 478. Chap 71

 479. Chap 70

 480. Chap 69

 481. Chap 68

 482. Chap 67

 483. Chap 66

 484. Chap 65

 485. Chap 64

 486. Chap 63

 487. Chap 62

 488. Chap 61

 489. Chap 60

 490. Chap 59

 491. Chap 58

 492. Chap 57

 493. Chap 56

 494. Chap 55

 495. Chap 54

 496. Chap 53

 497. Chap 52

 498. Chap 51

 499. Chap 50

 500. Chap 49

 501. Chap 48

 502. Chap 47

 503. Chap 46

 504. Chap 45

 505. Chap 44

 506. Chap 43

 507. Chap 42

 508. Chap 41

 509. Chap 40

 510. Chap 39

 511. Chap 38

 512. Chap 37

 513. Chap 36

 514. Chap 35

 515. Chap 34

 516. Chap 32

 517. Chap 31

 518. Chap 30

 519. Chap 29

 520. Chap 28

 521. Chap 27

 522. Chap 26

 523. Chap 25

 524. Chap 24

 525. Chap 23

 526. Chap 22

 527. Chap 21

 528. Chap 20

 529. Chap 19

 530. Chap 18

 531. Chap 17

 532. Chap 16

 533. Chap 15

 534. Chap 14

 535. Chap 13

 536. Chap 12

 537. Chap 11

 538. Chap 10

 539. Chap 9

 540. Chap 8

 541. Chap 7

 542. Chap 6

 543. Chap 5

 544. Chap 4

 545. Chap 3

 546. Chap 3

 547. Chap 2

 548. Chap 1

 549. Chap Volume-02

 550. Chap Volume-03

 551. Chap Volume-05

 552. Chap Volume-06

 553. Chap Volume-07

 554. Chap Volume-09

 555. Chap Volume-10

 556. Chap Volume-11

 557. Chap Volume-12

 558. Chap Volume-15

 559. Chap Volume-16

 560. Chap Volume-17

 561. Chap Volume-20

 562. Chap Volume-26

 563. Chap Volume-27

 564. Chap Volume-28

 565. Chap Volume-35

 566. Chap Volume-36

 567. Chap Volume-37

 568. Chap Volume-39

 569. Chap Volume-44

 570. Chap Volume-47

 571. Chap Volume-55

 572. Chap Volume-56

 573. Chap Volume-57

 574. Chap Volume-58

 575. Chap Volume-59

 576. Chap Volume-61

 577. Chap Volume-62

 578. Chap Volume-66

 579. Chap Volume-67

 580. Chap Volume-68

 581. Chap Volume-71

 582. Chap Volume-72

^