Cầm Điện Thoại Xuyên Không Nhưng Quên Mang Sạc

Muốn là người xem trứơc?
Đã có người theo dõi.

Touya Mochizuki, học sinh 15 tuổi, bất ngờ qua đời vì sơ suất của Chúa. Cậu được hồi sinh vào một thế giới khác cùng chiếc sờ mạt phôn của mình. Nói chung là cứ đọc đi rồi like đã.

Được đánh giá: 0.0/10 trong tổng số bình chọn.

Kiểu đọc: xem từ phải qua trái

Tình trạng:  Còn tiếp

Tên Khác: 带著智慧型手机闯荡异世界; 异世界和智能手机在一起; 異世界はスマートフォンとともに。; 이세계는 스마트폰과 함께; In Another World With My Smartphone!; Isekai wa Smartphone to Tomoni; In a Different World with a Smartphone;

Chú ý: Ko tiết lộ nội dung truyện. Ko dẫn link sang web khác.

Bình luận
^