Y Đẳng Cuồng Binh

Muốn là người xem trứơc?
Đã có 3 người theo dõi.

Anh ấy là một thần y, nhưng a ấy cũng là .... đọc rồi biết =))))

Được đánh giá: 0.0/10 trong tổng số bình chọn.

Kiểu đọc: chưa xác định

Tình trạng:  Còn tiếp

Chú ý: Ko tiết lộ nội dung truyện. Ko dẫn link sang web khác.

Bình luận
^